Co to jest łańcuch wartości innowacji?

Co to jest łańcuch wartości innowacji

Co to jest łańcuch wartości innowacji

Innowacyjność i kreatywność to kluczowe aspekty rozwoju biznesu.

Odkrywanie nowych pomysłów jest kluczowe dla firmy, aby zregenerować swoje procesy, stworzyć bardziej dynamiczne produkty lub usługi.

Ponownie wprowadzić ulepszone produkty lub usługi na rynek, a co najważniejsze, zwiększyć rentowność i uzyskać przewagę konkurencyjną.

Jednak innowacja to nie tylko generowanie nowych pomysłów.

Niestety, wiele firm ponosi porażkę w swoich procesach innowacyjnych.

Ponieważ nie są w stanie zrozumieć, że jest to łańcuch, który wymaga poświęcenia uwagi każdemu z jego ogniw, aby odnieść sukces.

Definicja łańcucha wartości innowacji

Wiele firm nieustannie pracuje nad generowaniem nowych pomysłów.

Ignorując jednocześnie inne problemy w łańcuchu, takie jak wybór tych pomysłów do realizacji czy ich finansowanie.

Firma nie może po prostu generować nowych pomysłów, jeśli w efekcie końcowym ma słaby system wprowadzania ich na rynek.

Z drugiej strony, są firmy, którym udaje się sfinansować i wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi, ale nie mają pomysłów na ich rozwój.

Krótko mówiąc, posiadanie wielu porzuconych pomysłów w pierwszym etapie (generowanie) może być postrzegane jako pozytywna rzecz.

Ponieważ oznacza to, że istnieje wysoki poziom kreatywności.

Z drugiej strony, posiadanie wielu porzuconych pomysłów w późniejszej fazie łańcucha (rozwoju) nie jest tak korzystne.

Ostatecznie, w tych firmach proces innowacji przybiera formę lejka, do którego napływa zbyt wiele projektów.

Zbyt wiele jest w fazie rozwoju, a zbyt mało z niego faktycznie wychodzi.

Nieefektywność samego procesu innowacyjnego prowadzi do zduszenia łańcucha i nie pozwala wybranym pomysłom ruszyć do przodu.

Konieczne jest stworzenie procesu oceny i śledzenia pracy nad innowacjami: łańcucha wartości innowacji.

Celem tego systemu jest zapewnienie szerszego i bardziej globalnego spojrzenia na innowacje.

Uwzględniającego cały łańcuch wartości, od początku do końca, zamiast analizowania tylko jego części, czego konsekwencją jest ogromne marnotrawstwo zasobów gospodarczych i ludzkich.

Fazy łańcucha wartości innowacji

Łańcuch innowacji podzielony jest na trzy fazy.

1. Generowanie pomysłów

Może mieć miejsce wewnątrz organizacji, w wyniku współpracy pomiędzy różnymi obszarami firmy, lub może być zewnętrzne poprzez wkład z zewnątrz firmy.

2. Konkretyzacja pomysłów

Polega na przejściu od selekcji pomysłów, ich oceny i planowania finansowania, do ich rozwoju i późniejszego przekształcenia w rezultat (produkt lub usługę).

3. Upowszechnianie pomysłów

Rozprzestrzenianie rezultatu w całej firmie, tak aby pracownicy go popierali i rozpowszechniali, sprzyjając penetracji rynku.

Firma osiągnie doskonałość w innowacyjności tylko wtedy, gdy będzie w stanie doskonalić się w każdym z tych etapów.

Aby prawidłowo funkcjonować w ramach łańcucha wartości innowacji, należy skupić się na słabych ogniwach łańcucha, zamiast koncentrować się na mocnych stronach.

Łańcuch wartości innowacji

Firmy mogą być słabe w zakresie pomysłów, konwersji lub dyfuzji.

W pierwszym przypadku oznacza to, że generowanie pomysłów może być niewielkie, lub że nowe pomysły są dyskutowane.

Ale ich jakość jest niewystarczająca, aby wygenerować rentowność lub pozytywny zwrot z inwestycji.

W odniesieniu do słabej konwersji, oznacza to, że firma jest w stanie generować dobre pomysły.

Ale nie jest w stanie zidentyfikować najlepszego z nich, sfinansować go i wprowadzić na rynek.

Z punktu widzenia dyfuzji, niepowodzenie w tym ogniwie oznacza, że organizacja może mieć optymalny pomysł.

Ale nie udaje jej się uzyskać wsparcia ze strony reszty firmy i dlatego nie może rozwinąć tego pomysłu w nowe produkty, usługi lub rynki.

Kluczem do uruchomienia łańcucha wartości innowacji jest znalezienie tego słabego ogniwa i przekształcenie go w mocną stronę.

Na tym jednak proces nie powinien się kończyć.

Ale powinien być kontynuowany w poszukiwaniu kolejnego fragmentu łańcucha, który mógł zostać osłabiony w procesie wzmacniania słabego ogniwa.

Podsumowanie

Innowacja jest podstawowym procesem z punktu widzenia biznesu.

A analiza łańcucha wartości innowacji pomaga firmie ocenić najsłabsze obszary procesu w celu ich optymalizacji i zwiększenia korzyści dla klienta.

A wszystko to przy takim samym nakładzie ludzkim i finansowym.

Aby to osiągnąć, może zdecydować się na zarządzanie oparte na procesach, które skutkuje poprawą jakości, konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że innowacja nie powinna być rozumiana wyłącznie jako wytwarzanie produktów lub usług.

Ale może również obejmować nowe modele biznesowe lub lepsze praktyki biznesowe.

Do tej grupy najlepszych praktyk należy m.in. metodologia Lean Management.

Uznaje się ją za skuteczną w identyfikowaniu działań przyczyniających się do maksymalnego zadowolenia klienta.